dnes je čtvrtek 19.1.2017

* SPRÁVA NEMOVITOSTÍ * REALITNÍ KANCELÁŘ * ZALOŽENO 1993 *

23 LET NAŠÍ ČINNOSTI V OBLASTI SPRÁVY NEMOVITOSTÍ. DĚKUJEME VŠEM NAŠIM KLIENTŮM ZA DŮVĚRU A DLOUHODOBOU SPOLURÁCI.

Úvodní strana

25.12.2016

18:42

HACKED BY SIR SHAHROUKH
HACKED BY SIR SHAHROUKH
HACKED BY SIR SHAHROUKH
HACKED BY SIR SHAHROUKH
HACKED BY SIR SHAHROUKH
HACKED BY SIR SHAHROUKH
HACKED BY SIR SHAHROUKH
HACKED BY SIR SHAHROUKH
HACKED BY SIR SHAHROUKH
HACKED BY SIR SHAHROUKH

28.09.2016

12:40

vložil: M H

DATOVÁ SCHRÁNKA A SVJ
Společenstvím vlastníků jednotek by neměla být datová schránka zřízena automaticky. Můžou však o ní zažádat. Zřizování datových schránek především upravuje zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud SVJ o zřízení schránka požádá, bude mu datová schránka zřízena. Ze zákona bude mít právo na přístup do datové schránky především statutární orgán SVJ, nikoliv i správce. Zákon upravující datové schránky nicméně výslovně připouští, aby do datové schránky vstupovaly i osoby, které k tomu byly pověřeny. Statutární orgán SVJ tak může správce pověřit ke vstupu do datové schránky a zajistit tak její kontrolu i pro případ, že samo SVJ nemá počítač.

28.09.2016

12:39

vložil: M H

V ROCE 2016 SLAVÍME 23 LET NAŠÍ ČINNOSTI V OBLASTI SPRÁVY NEMOVITOSTÍ.
DĚKUJEME VŠEM NAŠIM KLIENTŮM A DODAVATELŮM ZA DLOUHODOBOU SPOLUPRÁCI.

styly: modrý

počítadlo