FAQ

FAQ neboli často kladené otázky.

1. Jsem novým vlastíkem bytu co mám udělat jako první pro dokončení registrace u správce ?

Odpověď: Prosíme klienty o vyplnění formuláře registrace nového vlastníka, který naleznete zde. Dále prosíme o zaslání výpisu z katastru ( varianta která chodí do poštovní schránky od katastrálního úřadu ). Potřebné údaje prosím zašlete na email evidence@mimaservis.cz.


2. Jak mohu učinit změnu některého z uvedených údajů při registraci u správce MIMASERVIS s.r.o. ?

Odpověď: Pro změnu jakéhokoliv údaje prosím využijte formuláře změny údajů stávajícího klienta, který naleznete zde. Vyplněný formulář prosím odešlete naskenovaný na evidence@mimaservis.cz.