Odkazy

Obchodní rejstřík

Vyhledávání v Obchodním rejstříku.

ARES

Administrativní registr ekonomických subjektů. Vyhledávání nad všemi ekonomickými subjekty registrovanými v České republice.

Plátci daně z přidané hodnoty – DPH

Vyhledávání plátců DPH podle identifikačních čísel (DIČ).

Evidence úpadců

Vyhledávání v Evidenci úpadců.

Přehled státních zástupců

Seznamy státních zástupců podle okresů.

Přehled soudců

Seznamy soudců na jednotlivých soudech.

Obchodní věstník

Obchodní věstník – informace o podnikatelských subjektech.

Katastr nemovitostí

Informace pro občany o vyřizování správních záležitostí týkajících se katastru nemovitostí. Postup při poskytování údajů z katastru, informace o povolení vkladu do katastru. Přehled zákonů, upravujících katastr nemovitostí.