Ekonomická správa

Obsahuje následující činnosti:

 • Evidenci úhrad vlastníků na účtu společenství nebo vlastníka ( bankovní výpisy, sipo, pokladna)
 • Evidenci dlužníků, zasílání přehledu dlužníků k rukám výboru dle nastavené četnosti + upomínky dlužníkům.
 • Evidování seznamu vlastníků a jejich změn.
 • Nastavování záloh na služby dle požadavků vlastníků nebo výboru.
 • Posouzení skladby fondu.
 • 1x ročně vyhotovení vyúčtování služeb
 • 1x ročně distribuce vyúčtování služeb ( dle tarifu bud písemná forma a nebo elektronicky )
 • Vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování služeb.
 • Přístup k bankovnímu účtu klienta pro import výpisů v účetním nebo elektronickém formátu.

Administrativa

Obsahuje následující činnosti:

 • Vyřizování některých činností za výbor SVJ na základě zmocnění
 • Posouzení nastavení změny záloh pro následující období
 • Pomoc při stanovení výše záloh a celkové struktury.
 • Evidence termínů revizí spojených s chodem domu.
 • Konzultace dlouhodobého plánu oprav.
 • Kontrola zápisu ze schůze
 • Pomoc s organizací schůze SVJ termíny, náležitosti.
 • Zajištění komunikace podkladů a smluvních vztahů s rozúčtovací firmou ( IRTN, vodoměry )
 • Zajištění nastavení služeb a komunikace s dodavatelem tepla.
 • Zastupování klienta při řešení pojistných událostí a uzavírání pojistných smluv. (1x ročně v ceně)
Služby hrazené extra:
 • Možnost zajištění podkladů k žalobě + základní komunikace s právníkem.
 • Možnosti zajištění požárních směrnic a domovních řádů
 • Zajištění rozúčtování zálohových plateb za studenou vodu.

Účetnictví

Obsahuje následující činnosti:

 • Evidence dokladů klienta.
 • Kontrola hrazení přijatých faktur.
 • Účetní závěrka 1x ročně.
 • Správa o hospodaření pro předložení vlastníkům na schůzi.
 • Základní kontrola předchozího účetnictví při přejímání od jiného správce.

Služby hrazené extra:

 • Vypracování mezd výboru.
 • Odeslání výkazů na zdravotní pojištovny a OSSZ.
 • Proplácení mezd případně vystavení přehledu úhrad.

Technická správa

Obsahuje následující činnosti:

 • Zajištění revizí spojených s chodem domu ( jejich objednání )
 • Archivace projektové dokumentace domu pro budoucí potřeby.
 • Kontrola domu několikrát ročně včetně posouzení stavu.
 • Upozornění klienta na zjištěné závady.
 • Vstupní prohlídka při přejímce nemovitosti.
 • Zajištění nabídek na výběr dodavatele.
 • Návrhy řešení oprav.
 • Asistence při havarijních opravách
 • Kontrola provedených prací.
Služby hrazené extra:
 • Zajištění montáže vodoměrů a měřidel tepla
 • Zajištění odečtů měřidel
 • Zajištění projekční činnosti pro rozsáhlé opravy.
 • Zajištění nonstop havarijní služby
 • Zajištění odstranění závad z revizí.
 • Zajištění pravidelného úklidu v domě.
 • Zajištění oprav řemeslníky: voda, topení, plyn, stavební opravy, výmalby, elektroinstalace atd.